De 3 "i"

Integriteit en respect

Erkenning, respect, verbondenheid aan het bedrijf, luisterbereidheid, loyauteit, rechtschapenheid, eerlijkheid, moraliteit.

 • De instructies volgen
 • De goedkeuring vragen
 • Positieve intenties hebben
 • Geëngageerd in ethische en verantwoordelijke acties
 • Open communicatie met onze klanten

Betrokkenheid

Vertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid in interne en externe relaties.

 • Engagement tonen
 • Positieve houding: het is mogelijk

Innovatie

 • Persoonlijk engagement voor continue verbetering en de wil om vooruitgang te maken
 • Niet aarzelen om zichzelf in vraag te stellen om aan de eisen van de markt te voldoen
 • Vereenvoudiging van procedures die vertragen en geen meerwaarde bieden
 • Samenwerking van onze R&D-afdeling met universiteiten zoals de ULB, de ULG en onderzoekscentra